Arviointikohteita

Alle on koottu huomioon otettavia seikkoja sellaisissa yhdenvertaisuuden arviointikohteissa, joissa vastaajat kokivat jotakin kehitettävää.

Ikä ja sukupuoli

Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää osaamistaan ja kehittää sitä iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Perhesuhteet

Loma-aikojen myöntämisessä kohdellaan yhdenvertaisesti perheellisiä ja perheettömiä. Etätyö sekä joustavat työaika- ja -tehtäväratkaisut ovat mahdollisia työtehtävien ja työn luonteen niin salliessa.

Terveydentila

Tilapäisistä työaika- ja -tehtäväratkaisuista voidaan sopia tapauskohtaisesti, jos työntekijän terveydentila heikkenee tai työkyky alenee. Eri ikäisten työssä jaksamista ja koko henkilöstön terveydentilaa tuetaan varhaisen puuttumisen mallin, esimiestyön sekä hyvän ergonomian avulla. Aktiivista liikkumista tuetaan liikuntaseteleillä.

Koulutustausta

Työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti koulutustaustasta riippumatta. Työnantaja kannustaa henkilöstöään kehittämään omaa osaamistaan, työtään ja opettelemaan uusia työtehtäviä esimerkiksi sijaisuuksien varalle.

Mielipide, yksilölliset ominaisuudet, persoonallisuus

Jokaisella on yhtäläinen oikeus tuoda omia mielipiteitään julki rakentavasti ja toteuttaa omia vahvuuksiaan työtehtävien hoidossa. Työtehtävät mitoitetaan osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaan. Työntekijä ottaa itse vastuuta oman työnsä ja osaamisensa kehittämisestä.

Julkaistu kategoriassa Henkilöstöjulkaisu