LH 15. Taitokoe

LH 15.

Kou­lu­tet­ta­vat: Tieliikennepelastamisen kurssi

Har­joi­tus­aika:  1 h

Har­joi­tus­paik­ka: Palo­a­se­man harjoituskenttä

Kou­lut­ta­jat: 3 kou­lut­ta­jaa

Har­joi­tuk­sen ta­voit­teet:

Opis­ke­li­ja

Ka­lus­to: Pelastusyksikkö / op­pi­laat

HARJOITUKSEN KULKU

Julkaistu kategoriassa Yleinen