Perehdyttämiskierros koulutusuudistuksesta positiivinen

Viime vuonna SPEK järjesti joko yksin tai yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa yhteensä 15 eri tapahtumaa kaikille sidosryhmille palokuntakoulutusuudistuksesta. Tämän vuoden keväällä on pidetty koulutustilaisuus koulutuksen järjestäjille ja järjestetty keskustelutilaisuuksia sidosryhmille.

Kurssinjohtajille järjestettiin viime vuoden aikana koko päivän kestoisia tilaisuuksia Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Luumäellä. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli 60.

Viimevuoden ja tämän vuoden aikana on kurssinjohtajien opintopäivien yhteydessä käsitelty koulutusuudistusta, varsinaisen kurssin aihe-alueen lisäksi. Viime vuodelle suunniteltu tapahtuma sopimuspalokunnille siirtyi tälle keväälle, joten koulutuskierros päättyi sopimuspalokunnille järjestettyyn perehdytyspäivään Sokos Hotel Pasilassa lauantaina 23.4.2016. Perehdytyspäivän koulutusmateriaali on ladattavissa SPEKin tiedostot -sivuilta.

Uusitut kurssit valmiina

Uusitut kurssit ovat tällä hetkellä pilottikäytössä. Tänä keväänä on jo yksi Tieliikennepelastamisen kurssi järjestetty uudella ohjelmalla ja Pintapelastuskursseja tullaan järjestämään useampi. Olemme rohkaisseet kurssinjohtajia ottamaan uusitun kurssin käyttöön ja osa onkin innoissaan tarttunut toimeen. Uusitut kurssit ovat:

  1. Pe­las­tus­toi­min­nan pe­rus­kurs­si (3 op)
  2. Savu­su­kel­lus­kurs­si (1,5 op)
  3. Tie­lii­ken­ne­pe­las­ta­mi­sen kurs­si (1 op)
  4. Pin­ta­pe­las­tus­kurs­si (1 op)

Sopimuspalokunnat odottavat uusittuja kursseja

Kuluvan vuoden syksyn kursseilla on syytä jo kokeilla uusittuja kursseja, koska vanhoja kursseja ei enää järjestetä vuonna 2017. Opiskelijat haluavat innolla osallistua uusituille monimuotoisille kursseille, joten rohkeasti vaan kohti uutta. Monimuotoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Muun muassa opiskelijan vastuu omasta oppimisestaan kasvaa. Palokuntien vastuu opiskelijan ohjauksesta hoituu luontevasti palokunnan omien ohjeiden avulla.

Koulutuskiertueen aikana käydyt keskustelut niin kurssinjohtajien, koulutuksen järjestäjien kuin sopimuspalokuntalaisten kanssa on lisännyt uskoa siihen, että tehty työ tulee näkymään opiskelijoiden osaamisen parantumisena verrattuna aikaisempaan.

Julkaistu kategoriassa Blogit