Vapaaehtoisen- ja sopimushenkilöstön koulutusuudistus verkkoluento

Palo­kun­ta­si par­haak­si -verk­ko­lu­en­to vapaaehtoisen- ja sopimushenkilöstön koulutusuudistuksesta järjestettiin 22.2.2016. Lu­en­non tuot­ti Suo­men Pe­las­tus­alan Kes­kus­jär­jes­tö ja lu­en­to­sar­jan to­teut­ta­mis­ta on tu­ke­nut Palo­suo­je­lu­ra­has­to.

Luennoitsijana toimi Markku Savolainen. Markku toimii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntakoulutuksesta vastaavana koulutuspäällikkönä. Markku on työskennellyt SPEKissä vuodesta 2011 lähtien ja sitä ennen yli 10 vuotta Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikkönä. Pelastusliitossa toimiessaan Markku järjesti vuosittain yli 50 palokuntakurssia ja vastaa nykyisin SPEKissä kurssinjohtajakoulutuksen toteutuksesta. Palokuntakoulutusuudistuksessa Markku on ollut alusta lähtien mukana vastaten prosessin etenemisestä. Hän toimii lisäksi OK-opintokeskuksen hallituksessa ja eri työryhmissä joiden tavoitteena on edistää pelastusalan koulutusta. Vapaa-aikana hän toimii Asolan VPK:n puheenjohtajana ja yksikönjohtajana.

Markku Savolainen

Luennon sisältö

 • palokuntakoulutuksen nykytila
 • uudistunut käsitys palokuntakoulutuksesta
 • kurssirakenne
 • kurssien sisällöt ja opetusmetodit
 • uudistuksen myötä tulevat uudet järjestelmät ja toimintatavat

Luentotallennetta pääset katsomaan osoitteessa http://www.vimeo.com/spektv.

Nykytila

Nykytilan kartoituksessa keskiössä oli selvitys käytettyjen kurssien määrä. Nykyinen opetussuunnitelma sisältää 30 kurssia ja opetussuunnitelmaan voit tutustua täältä.

käytetyt kurssit 2007 alkaen

vuoden 2014 koulutustilasto

Koulutusuudistus pähkinänkuoressa

Koulutus monimuotoistuu ja se tarkoittaa muun muassa oppilaan itseopiskelua verkkoympäristössä edu.spek.fi, palokunnan vastuun lisääntymistä oppilaan ohjaamisessa ja lähiopetuksen painottumista kurssinjohtajavetoisesta opetuksesta harjoituksiin. Lisää koulutusuudistuksesta voit lukea myös täältä. Keväällä 2016 valmistuvat opintokokonaisuudet:

 • Pelastustoiminnan peruskurssi (entinen Sammutustyökurssi)
 • Savusukelluskurssi
 • Tieliikennepelastamisen kurssi (entinen Pelastustyökurssi)
 • Pintapelastuskurssi

2016 aikana uusitaan seuraavat kurssit:

 • Palokuntien ensiapukurssi
 • Öljyvahinkojen torjuntakurssi

Uudistunut käsitys palokuntakoulutuksessa

palokuntakoulutus_pelastustoiminnanperuskurssi

Kurssirakenne, sisällöt ja opetusmetodit

Esimerkkejä kurssirakenteesta jatkotikasselvityksen ja perusselvityksen osalta. Kurssit muodostuvat jatkossa itseopiskelusta, palokunnassa tapahtuvasta oppimisesta, lähiopetuksesta (mikä painottuu harjoitteluun) ja osaamisen varmistamisesta. Opetuksessa hyödynnetään yhä enemmän verkkopedagogisia välineitä kuten interaktiiviset video tai pelinomaiset tehtävät. Palokunnissa tapahtuvan koulutuksen merkitys kasvaa ja harjoitustoiminnan tueksi on tuotettu muun muassa videoita jotka ovat vapaasti kaikkien käytettävissä osoitteessa www.vimeo.com/spektv/albums.

Jatkotikasselvitys

Perusselvitys

Uudistuksen myötä tulevat uudet järjestelmät ja toimintatavat

SPEK on ottanut käyttöön uuden oppimisympäristön osoitteessa edu.spek.fi. Tulevaisuudessa jokainen palokuntalainen saa tunnuksen joka yhdistää Haka-palokuntarekisterin, edu.spek.fi -oppimisympäristön ja muun muassa palokuntaWikin. Muutoksen myötä jokaiselle oppilaalle muodostuu opintotili jonka myötä näkee suoritetut koulutukset. Tähän mennessä suoritettuja kursseja ei siirretä erikseen edu.spek.fi -oppimisympäristöön vaan ne jäävät Hakaan kuten myös tulevaisuudessa uudenkin järjestelmän mukaiset koulutusmerkinnät.

Open badge -osaamismerkit ovat uusi tapa osoittaa hankittua osaamista verkossa. Suoritettuaan koulutuksen oppilaalle voidaan myöntää merkki jonka oppilas saa sähköpostiinsa. Myöhemmin oppilaan on mahdollista luoda itselleen ilmainen Open badge -passport tilin jossa voi vastaanottaa, säilyttää ja jakaa verkossa osaamismerkkejä.

pelastustoiminnan peruskurssi_110116-01

Pintapelastuskurssi

Julkaistu kategoriassa Yleinen